COVID-19: Quan chức Séc nói Việt Nam đạt được thành công mà nhiều nước phát triển “chỉ có thể mơ ước”

0979451932